Žene žive duže kada su okružene prirodom

Prema novoj studiji objavljenoj u naučnom časopisu Environmental Health Perspectives, žene koje žive u sredinama sa više zelene vegetacije imaju znatno manju stopu smrtnosti od žena koje žive u područjima gde je zelenila manje.

Istraživači sa Harvard T.H. Chan School of Public Health i Brigham and Women’s Hospital su upoređivali  rizik od smrtnosti žena — praćeno je njih 108.630 — sa nivoom vegetacije koja okružuje njihove domove — na osnovu satelitskih slika iz različitih godišnjih doba u periodu od 2000. do 2008. godine.

Otkriveno je da su žene, koje su živele u najzelenijim sredinama, imale 12 % nižu stopu ukupne smrtnost u poređenju sa onima koje su bile okružene sredinom sa manje zelenila. Povezanost zelenila i srmtnosti je bila najjača kada su u bile u pitanju smrti vezane za oboljenja od raka i respiratornih oboljenja. Žene koje su živele u područjima sa najviše zelenila su imale 34 % manju stopu smrtnosti vezanih za respiratorne i 13 % nižu stopu smrtnosti od raka u poređenju sa ženama koje su imali najmanje zelene vegetacije oko svojih domova.

Šta se može zaključiti iz ove studije — koja je veza između zelenila i smrtnosti?

Sem što žene koje žive u zelenom, prirodnom okruženju, ne doživljavaju pune negativne efekte zagađenja vazduha, buke i ekstremne toplote, istraživači takođe smatraju da područja sa više vegetacije nude i povećane mogućnosti za fizičku aktivnost i društvenu interakciju, pa samim tim i niži nivo stresa. Zapravo, smatra se da benefiti života u okruženju bogatom drvećem i prirodom utiču na poboljšanje mentalnog zdravlja od skoro 30%, što je izmereno nižim nivoom depresije.

 

Oznake: , ,
Prethodni tekst Sledeći tekst
0 podela