Ko su jezički čistunci?

Naučnici su otkrili da osobe koje nikako ne mogu da pređu preko tuđe jezičke greške na internetu, imaju manje prijemčivu ličnost, u odnosu na osobe koje se preterano ne potresaju zbog grešaka.

 

Da li imate prijatelje koji su posebno osetljivi po pitanju pravopisnih i slovnih propusta i koji će svaku vašu grešku primetiti? Psiholoski testovi otkrivaju da su ove osobe generalno manje otvorene i vrlo verovatno će vam zameriti na jezičkim nepravilnostima.

U studiji objavljenoj u uglednom časopisu PLOS One , istraživači po prvi put navode dokaze da osobine nečije ličnosti utiču na to kako će osoba da odreaguje na slovne i gramatičke greske, iz čega možemo mnogo da naučimo o načinu međuljudske komunikacije na internetu.

Eksperiment u studiji je za cilj imao proučavanje društvenih osuda, koje su stvarane o autoru, na osnovu sadržaja koji je napisao. Ispitanicima je dato da pročitaju email oglas u kome osoba traži cimera. Oglas je bio ili bez grešaka ili je sadržao slovne i gramatičke greške. Nakon pročitanog oglasa, ispitanici su imali zadatak da donesu sud o osobi koja je napisala oglas, koliko smatraju da je osoba inteligentna, koliko je prijateljski nastrojena i da li bi bila dobar cimer. Zatim su ispitanici pitani da li su primetili neke greške u oglasu i ako jesu, da li su im i koliko smetale.

Na kraju eksperimenta svaki ispitanik je popunio test ličnosti Big Five,  pet velikih crta ili dimenzija ličnosti, a to su  Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Saradljivost i Savesnost, a zatim su dali podatke o svojim godinama, poreklu, obrazovanju, iskustvu, kao i odnosu prema jeziku. 

Svi ispitanici su ocenili fiktivnog kandidata za cimera sa greškama lošije od onog sa savršenim pravopisom i gramatikom. Ali jedan broj ispitanika koji je posedovao određeni tip ličnosti, je naročito bio kritički nastrojen u svom ocenjivanju fiktivnog kandidata sa greškama.

I dok su ekstrovertne osobe uglavnom prelazile preko grešaka, introverne su donosile negativni sud na osnovu grešaka. I osobe koje su ocenjene kao savesnije, ali manje otvorene, su bile osetljive na greške, dok su one sa manjom saradljivošću bile i uznemirene gramatičkim napravilnostima. Istraživači smatraju da su osobe koje su manje saradljive manje tolerantne na odstupanja od konvencije. Zanimljivo je, da bez obzira koliko je neko neurotičan, to nije imalo nikakvog uticaja na njihov doživljaj jezičkih grešaka.

 

Razlike koje su primećene u ovom istraživanju su prilično suptilne, a veličina uzorka u ovoj studiji je bila mala, tako da su ovo još preliminarna istraživanja. Godine, poreklo i obrazovanje nisu imali uticaja na stavove ispitanika, te se oni mogu objasniti samo tipom ličnosti koju ispitanik poseduje.

Oznake: , , ,
Prethodni tekst Sledeći tekst
0 podela